ORTOGRAM - Zostań mistrzem ortografii i gramatyki poprzez zabawę
ORTOGRAM-ort jest zestawem testów i dyktand ortograficznych, mających za zadanie weryfikację wiadomości zdobytych przez Ucznia. Dyktanda zostały opracowane w oparciu o teksty prezentowane przez Wiolettę Misiaszek w ksiażce "Wesołe dyktanda i zabawy ortograficzne". Testy i dyktanda będą systematycznie uzupełniane wraz z rozwojem portalu. Na początek dodano zestaw dyktand z wyrazami z u i ó. Uczeń, wybierając test, rozwiazuje go samodzielnie, a po zatwierdzeniu natychmiast otrzymuje wynik. Taka forma pracy pozwala na:
- zapoznanie się ucznia z różnymi formami testów (pytania otwarte i zamknięte, testy wielokrotnego wyboru itp.),
- szybka weryfikację wiadomości,
Program ten skierowany jest do uczniów, którzy pragną doskonalić swoje kompetencje przed pierwszym ważnym egzaminem w ich życiu - sprawdzianem po szkole podstawowej. Najistotniejszym celem, którym kierowała się autorka, było uświadomienie uczniom konieczności ciągłej refleksji nad własna pracą.

W TABELI ZNAJDZIESZ LINKI DO ODPOWIEDNICH ZADAŃ. MIŁEJ PRACY!


TESTY ORTOGRAFICZNE
KLASA 4KLASA 5KLASA 6
Dyktando Test wyboru Krzyżówka Dyktando Test wyboru Krzyżówka Dyktando Test wyboru Krzyżówka
rz-ż u-ó ch-h rz-ż u-ó ch-h rz-ż u-ó ch-h
  Dykt. 1   Test 1 Krzyżówka 1   Dykt. 1   Test 1 Krzyżówka 1   Dykt. 1   Test 1 Krzyżówka 1
  Dykt. 2   Krzyżówka 2   Dykt. 2   Krzyżówka 2   Dykt. 2   Krzyżówka 2
  Dykt. 3   Krzyżówka 3   Dykt. 3   Krzyżówka 3   Dykt. 3   Krzyżówka 3
  Dykt. 4     Dykt. 4     Dykt. 4  
  Dykt. 5     Dykt. 5     Dykt. 5  
  Dykt. 6     Dykt. 6     Dykt. 6